Τα χορευτικά τμήματα του Λυκείου των Ελληνίδων αναβιώνουν και φέτος το έθιμο του Αγίου Ανδρέα του «Τρυποτηγανά»

Τα χορευτικά τμήματα του Λυκείου των Ελληνίδων αναβιώνουν και φέτος το έθιμο του Αγίου Ανδρέα του «Τρυποτηγανά»

poster_final  Τα χορευτικά τμήματα του Λυκείου των Ελληνίδων αναβιώνουν και φέτος το έθιμο του Αγίου Ανδρέα του "Τρυποτηγανά" poster final