ΔΣ ΛτΕ παραρτήματος Αγίου Νικολάου

Δ.Σ. Λυκείου lykeioellinidon

Πρόεδρος : Κουτσάκη Παρούλα

Αντιπρόεδρος : Βαρκαράκη Αφροδίτη

Γραμματέας : Σακκαδάκη Μαρία

Ταμίας : Κωνσταντουράκη Τούλα

Μέλη: 

Βιδάκη Σόφη

            Ρουκουνάκη Μαρία

            Ξενούδη Νίκη