Έναρξη μαθημάτων Κοπτικής – Ραπτικής στις 2 Δεκεμβρίου

Έναρξη μαθημάτων ραπτικής το σάββατο 2 Δεκεμβρίου. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες τέλεια, εύκολα και γρήγορα. Υπάρχουν τμήματα αρχάριων και προχωρημέων.

Έναρξη μαθημάτων Κοπτικής - Ραπτικής στις 2 Δεκεμβρίου lelan